ស៊ីនទ្រីប្រចាំការនៅខណ្ឌមានជ័យ បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ភ្នាក់ងារអនាម័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ចុះបំបាត់ដេប៉ូសំរាមអនាធិបតេយ្យ
 

កាលពីព្រឹក ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ស៊ីនទ្រីប្រចាំការនៅខណ្ឌមានជ័យ បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ភ្នាក់ងារអនាម័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ចុះបំបាត់ដេប៉ូសំរាមអនាធិបតេយ្យ ដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយកមកបោះចោល យ៉ាងអនាធិបតេយ្យ ខុសកម្មវិធីប្រមូលសំរាមរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រី ព្រមជាមួយនឹងការបិតស្ទីកគ័រផ្សព្វផ្សាយពីម៉ោងពេលបញ្ចេញសំរាម និងម៉ោងពេលដែលខាងក្រុមហ៊ុនមកប្រមូលសំរាម។
សេវាបំរើអតិថិជន
  • ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៨៨៥-៨៥២
  • : ផ្នែកដឹកជញ្ជូនសំរាម
  • : ផ្នែក​ដោះស្រាយថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម
  • : ព័ត៌មានបង់ប្រាក់តាមវិក្កយបត្រក្រុមហ៊ុន
  • : ព័ត៌មានបង់ប្រាក់រួច ប៉ុន្តែវិក្កយបត្រមិនទាន់កែ
  • : ព័ត៌មានទូទៅ
  • : សំរាប់ការត្រលប់មករកព័ត៌មានដើមវិញ
  • ទូរស័ព្ទដៃ : (៨៥៥) ២៣​ ៥៥៥ ២៦៩០
  • : (៨៥៥) ១៥ ៣១០ ៨២៧
 
ព្រឹត្តិការណ៍