ស៊ីនទ្រីប្រចាំការនៅខណ្ឌមានជ័យ បានសហការជាមួយភ្នាក់ងារអនាម័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ចុះបិតស្ទីកគ័រ (Stickers) នៅផ្លូវមុន្នីរ៉េត
 

កាលពីព្រឹក ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ស៊ីនទ្រីប្រចាំការនៅខណ្ឌមានជ័យ បានសហការជាមួយភ្នាក់ងារអនាម័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ចុះបិតស្ទីកគ័រ (Stickers) នៅផ្លូវមុន្នីរ៉េត ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីកម្មវិធីបោសសម្អាត ប្រមូល និងដឹកជញ្ជូនសំរាមតាមដងផ្លូវមុន្ននីរ៉េត ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមាន លំនៅដ្ឋាននៅតាមដងផ្លូវនេះបានដឹងពីកម្មវិធីប្រមូល និងដឹកជញ្ជូមសំរាម។


សេវាបំរើអតិថិជន
  • ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៨៨៥-៨៥២
  • : ផ្នែកដឹកជញ្ជូនសំរាម
  • : ផ្នែក​ដោះស្រាយថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម
  • : ព័ត៌មានបង់ប្រាក់តាមវិក្កយបត្រក្រុមហ៊ុន
  • : ព័ត៌មានបង់ប្រាក់រួច ប៉ុន្តែវិក្កយបត្រមិនទាន់កែ
  • : ព័ត៌មានទូទៅ
  • : សំរាប់ការត្រលប់មករកព័ត៌មានដើមវិញ
  • ទូរស័ព្ទដៃ : (៨៥៥) ២៣​ ៥៥៥ ២៦៩០
  • : (៨៥៥) ១៥ ៣១០ ៨២៧
 
ព្រឹត្តិការណ៍