ស៊ីនទ្រីប្រចាំការនៅខណ្ឌទួលគោក បានដាក់កំលាំងបោស សម្អាត ប្រមូល នៅក្នុងបរិវេនសាលាបឋមសិក្សា អនុវត្ត ដោយសហការជាមួយភ្នាក់ងារអនាម័យសង្កាត់ សិស្សានុសិស្ស និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ
 

កាលពីព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ស៊ីនទ្រីប្រចាំការនៅខណ្ឌទួលគោក បានដាក់កំលាំងបោស សម្អាត ប្រមូល នៅក្នុងបរិវេនសាលាបឋមសិក្សា អនុវត្ត ដោយសហការជាមួយភ្នាក់ងារអនាម័យសង្កាត់ សិស្សានុសិស្ស និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ដើម្បីជាសារអប់រំដល់សិស្សានុសិស្ស អោយចេះចូលរួមថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថាន និងជួយចូលរួមលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពសាលាក៏ដូចជារាជធានីភ្នំពេញ។

សេវាបំរើអតិថិជន
  • ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៨៨៥-៨៥២
  • : ផ្នែកដឹកជញ្ជូនសំរាម
  • : ផ្នែក​ដោះស្រាយថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម
  • : ព័ត៌មានបង់ប្រាក់តាមវិក្កយបត្រក្រុមហ៊ុន
  • : ព័ត៌មានបង់ប្រាក់រួច ប៉ុន្តែវិក្កយបត្រមិនទាន់កែ
  • : ព័ត៌មានទូទៅ
  • : សំរាប់ការត្រលប់មករកព័ត៌មានដើមវិញ
  • ទូរស័ព្ទដៃ : (៨៥៥) ២៣​ ៥៥៥ ២៦៩០
  • : (៨៥៥) ១៥ ៣១០ ៨២៧
 
ព្រឹត្តិការណ៍