ស៊ីនទ្រីប្រចាំការនៅខណ្ឌដូនពេញ បានដាក់កំលាំងបោស សម្អាត តាមដងផ្លូវសម្តេចហ៊ុនសែន(របងទ្រីមលែន)សង្កាត់ចតុមុខ
 

កាលពីព្រឹក ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ស៊ីនទ្រីប្រចាំការនៅខណ្ឌដូនពេញ បានដាក់កំលាំងបោស សម្អាត តាមដងផ្លូវសម្តេចហ៊ុនសែន(របងទ្រីមលែន)សង្កាត់ចតុមុខ ដើម្បីចូលរួមចំណែកថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថាន និងសោភ័ណភាពរាជធានីភ្នំពេញ។


សេវាបំរើអតិថិជន
  • ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៨៨៥-៨៥២
  • : ផ្នែកដឹកជញ្ជូនសំរាម
  • : ផ្នែក​ដោះស្រាយថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម
  • : ព័ត៌មានបង់ប្រាក់តាមវិក្កយបត្រក្រុមហ៊ុន
  • : ព័ត៌មានបង់ប្រាក់រួច ប៉ុន្តែវិក្កយបត្រមិនទាន់កែ
  • : ព័ត៌មានទូទៅ
  • : សំរាប់ការត្រលប់មករកព័ត៌មានដើមវិញ
  • ទូរស័ព្ទដៃ : (៨៥៥) ២៣​ ៥៥៥ ២៦៩០
  • : (៨៥៥) ១៥ ៣១០ ៨២៧
 
ព្រឹត្តិការណ៍