កាល​ពីព្រឹក​ថ្ងៃទី​១១ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦ ស៊ីន​ទ្រី​ប្រចាំ​នៅ​ខណ្ឌ​ចំការ​មន បាន​សហ​ការ​ជាមួយ​អាជ្ញា​ធរ​មូល​ដ្ឋាន ​ភ្នាក់ងារ​សង្កាត​ទំនប់​ទឹក ចុះ​ទៅ​បោស​សម្អាត​ ប្រមូល ​និង​ដឹក​ជញ្ជូន​សំរាម​នៅ​សង្កាត់​ទំនប់​ទឹក ដេប៉ូ​ផ្លូវ​១៨៧ របង​មន្ទីរពេទ្យ​មិត្ត​ភាព​ខ្មែរ សូវៀត
 

កាល​ពីព្រឹក​ថ្ងៃទី​១១ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦ ស៊ីន​ទ្រី​ប្រចាំ​នៅ​ខណ្ឌ​ចំការ​មន បាន​សហ​ការ​ជាមួយ​អាជ្ញា​ធរ​មូល​ដ្ឋាន ​ភ្នាក់ងារ​សង្កាត​ទំនប់​ទឹក ចុះ​ទៅ​បោស​សម្អាត​ ប្រមូល ​និង​ដឹក​ជញ្ជូន​សំរាម​នៅ​សង្កាត់​ទំនប់​ទឹក ដេប៉ូ​ផ្លូវ​១៨៧ របង​មន្ទីរពេទ្យ​មិត្ត​ភាព​ខ្មែរ សូវៀត ដែល​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ យក​មក​ពី​កន្លែង​ផ្សេងៗ​គ្នាយក​មក​ចោល​យ៉ាង​គ្មាន​សណ្តាប់​ធ្នាប និង​ខុស​កម្ម​វិធី​សម្អាត និង​ប្រមូលរ​បស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ស៊ីនទ្រី ព្រម​ជាមួយ​និងការ​អប់រំ​ពីការ​ទុក​ដាក់​សំរាម វេច​ខ្ចប់​សំរាម ម៉ោង​ពេល​ចេញ​សំរាម និង​ម៉ោង​ពេល​ដែល ក្រុមហ៊ុន​ម​ក​ប្រមូល​ដល់​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ម្តុំ​នោះ​ផង​ដែរ​។​សេវាបំរើអតិថិជន
  • ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៨៨៥-៨៥២
  • : ផ្នែកដឹកជញ្ជូនសំរាម
  • : ផ្នែក​ដោះស្រាយថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម
  • : ព័ត៌មានបង់ប្រាក់តាមវិក្កយបត្រក្រុមហ៊ុន
  • : ព័ត៌មានបង់ប្រាក់រួច ប៉ុន្តែវិក្កយបត្រមិនទាន់កែ
  • : ព័ត៌មានទូទៅ
  • : សំរាប់ការត្រលប់មករកព័ត៌មានដើមវិញ
  • ទូរស័ព្ទដៃ : (៨៥៥) ២៣​ ៥៥៥ ២៦៩០
  • : (៨៥៥) ១៥ ៣១០ ៨២៧
 
ព្រឹត្តិការណ៍